• Mạng thuốc - dược phẩm - y tế Việt Nam
  • Môi trường làm việc số dành cho Bác sỹ
  • Hệ thống thông tin - phần mềm quản lý Phòng khám bệnh - Bệnh viện
  • Hồ sơ y tế điện tử - Dịch vụ hỗ trợ khám chữa bệnh & khám chữa bệnh từ xa
Hợp tác với chương trình Sức khoẻ cho mọi người - VTV2 Dịch vụ khám sức khoẻ Dịch vụ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm tại nhà Đăng ký khám và chữa bệnh tại các bệnh viện Đăng ký làm xét nghiệm tại các bệnh viện Thẻ chăm sóc sức khoẻ