GIỚI THIỆU & ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG
Dành Cho Bác Sỹ 
Trợ giúp kê đơn & Môi trường làm việc số
Dành Cho Nhà Thuốc
Hỗ trợ kinh doanh & Thực hiện GPP
Hồ Sơ Y Tế Điện Tử 
Sổ khám bệnh cho mọi người
Hợp tác với chương trình Sức khoẻ cho mọi người - VTV2 Dịch vụ khám sức khoẻ Dịch vụ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm tại nhà Đăng ký khám và chữa bệnh tại các bệnh viện Đăng ký làm xét nghiệm tại các bệnh viện Thẻ chăm sóc sức khoẻ